Kirve Listesi

Sıra Kirve ID Kirve Ad Soyad Adet Ülke Kodu Personel Kodu Tel Sorumlu Ofis/Saha Gönderen Gönderme Zamanı Resim Durum Mesaj Durum İletilme Zamanı Resim Link
{{index+1}} {{item.ID}} {{item.AdSoyad}} - {{item.KirveAdeti}} - {{item.UlkeKodu}} - {{item.PersonelKodu}} - {{item.Tel}} - {{item.SorumluAdi}} - Ofis Saha {{item.SenderName}} {{item.Time | getTime}} Geldi Gelmedi Gönderildi Gönderilmedi Whatsapp Yok {{item.MesajForwardTarihi.seconds | getTime}} - http://farklilik.org/{{item.UlkeKodu}}/{{item.ID}}.jpg ###